గురేజ్ వ్యాలీ యొక్క పూర్తి సమాచారము

 గురేజ్ వ్యాలీ యొక్క పూర్తి సమాచారము  పచ్చని పచ్చిక బయళ్ళు, సుందరమైన పచ్చిక బయళ్ళు, పచ్చని పచ్చని అడవులు, ప్రవహించే నదులు, లోతైన లోయలు మరియు పొగమంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలు కాశ్మీర్‌లోని అత్యంత ఆకర్షణీయమైన మరియు మనోహరమైన గమ్యస్థానాలలో గురెజ్ వ్యాలీని ఒకటిగా మార్చే కొన్ని వివరాలు. ప్రజలు ప్రకృతి ఒడిలో కొంత ‘నేను’ సమయాన్ని గడపడానికి ఇది ఒక అందమైన ప్రదేశం. ఒకప్పుడు, ఈ సుందరమైన లోయ చైనాలోని కష్గర్ నుండి యూరప్ వరకు చారిత్రాత్మకంగా ప్రసిద్ధి చెందిన సిల్క్ రూట్‌కి ప్రవేశ ద్వారం. కాశ్మీర్‌లోని ఒక అందమైన మరియు సుందరమైన పర్యాటక ప్రదేశం, గురెజ్ వ్యాలీ ప్రకృతి తల్లికి దగ్గరగా కొంత సమయం గడపడానికి సరైన ప్రదేశం.   సముద్ర మట్టానికి 8,000 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఈ మాయా లోయ నగరం యొక్క సందడి నుండి తప్పించుకోవడానికి చాలా అర్హమైనది. ఈ ప్రాంతంలో ఉంటున్న స్థానికుల వాస్తవ …

గురేజ్ వ్యాలీ యొక్క పూర్తి సమాచారము Read More »

Top 15 Tourist Destinations in India with details part 1

Top Tourist Destinations in India with more details From picturesque hill stations to snow-clad mountains to some of most beautiful and clean beaches around the World, India has it everything. There are many tourist spots in India are now World Heritage Sites, and visitors from all over globe visit these destinations in India. Look through our list of top tourist spots in India which will make you want to go to India prior to traveling abroad. List of Famous Tourist Places in India: 1. Munnar, Kerala: The hill station of Kerala is known because of its beautiful tea plants and sharp peak. It is …

Top 15 Tourist Destinations in India with details part 1 Read More »

Ration Card Correction in Karnataka

Ration Card Correction in Karnataka   It is the Civil Supplies Department of Karnataka can modify and update the Ration card to those individuals who have mistakes regarding your BPL as well as APL Ration cards in Karnataka. Anyone Karnataka citizen with a an incorrect spelling can apply for a change or update of the ration card with errors. Karnataka Ration card Name Correction Procedure The first step is to obtain the corrections to your Ration card or name change application form. Get an Affidavit from a lawyer to request Name Change, You must provide the paper for Name Change in …

Ration Card Correction in Karnataka Read More »

Health Benefits of Walnuts Uses And Its Side Effects

Health Benefits of Walnuts Uses And Its Side Effects Walnut is the most common nut used worldwide. Due to their high nutrient content, they have a large amount of health benefits. Start eating walnuts to improve heart function and for a stronger digestive system. Walnuts are also known to control diabetes, prevent cancer, reduce inflammation in the body, improve your skin health, control sleep, maintain your weight and boost your mood overall. It can also have bleeding symptoms. Walnut Walnuts are basically round edible seeds. These come from trees belonging to the genus Juglans. Especially the walnut tree. They are …

Health Benefits of Walnuts Uses And Its Side Effects Read More »

Murugan Temple In Siruvapuri Tamilnadu

Murugan Temple In Siruvapuri Tamilnadu   Siruvapuri Murugan Temple | Timings, Address & Number Siruvapuri can be found approximately 40 kilometers from Chennai. It can be found on the Chennai-Kolkata highway. It is approximately 3km from the temple. This temple is visited by people from all parts of India. This temple is one the most famous Murugan temples of India. This page will explain the temple’s history, timings, and specialties. This page will provide information about the Siruvapuri Mudurgan temple.   History of Siruvapuri Murugan temple Legend has it that Lord Rama’s children lived here. Lava and Kusa waged a …

Murugan Temple In Siruvapuri Tamilnadu Read More »

Biography of Lakshmi Niwas Mittal

Biography of Lakshmi Niwas Mittal   Lakshmi Niwas Mittal Born on 15 June 1950. Shadulpur, Churu, Rajasthan Hotel: London, Great Britain The scope: Indian entrepreneur, CEO, and Chairman of ArcelorMittal Lakshmi Mittal is an Indian businessman and chairman and CEO of ArcelorMittal the world’s biggest producer of steel. Although he is from the United Kingdom, he has not given up the benefits of his Indian citizenship. He is among the wealthiest people not just in India but around the world. He has 33 percent of the top professional English football team Queens Park Rangers Football Club. He was thought to …

Biography of Lakshmi Niwas Mittal Read More »

Magadh University PG 2nd 4th semester Result

Magadh University PG 2nd 4th-Semester Result    Magadh University had lately performed the semester examinations for the Post Graduate students for the session. The applicants seemed for the examination will get the result on the authentic internet site. The Magadh University regularly conducts the MA, M.Sc & M.Com Even semester Exams inside February. This university may additionally release the Magadh Univ PG second & 4th-semester Results within July. The launch date of the Magadh University PG Result is intimated in our net portal along with Magadh University BA B.Sc B.Com Result. The contenders can follow the steps noted below to …

Magadh University PG 2nd 4th semester Result Read More »

How to Apply Voter ID Card Offline in Delhi

How to Apply Voter ID Card Offline in Delhi Are you 18 or 18+? Are you an Indian as well as a Delhi citizen Are you usually resident in Delhi? This includes a student at a university, or institute. How to Apply for Voter ID Card Offline in Delhi If and wanted to apply for the voter ID card in Delhi via the offline method, but do not know what is the procedure then do not worry we are at Card Apply Status. in will go here to step by step detail information as you For new voter ID can …

How to Apply Voter ID Card Offline in Delhi Read More »

Biography Of Florence Nightingale

Biography Of Florence Nightingale   Florence Nightingale (1820 – 1910) Volunteered to assist soldiers throughout the Crimean War. Nightingale’s research into mortality rates helped improve hospital procedures. She also contributed to improving the standards and reputation of nursing. Her name is regarded as the pioneer of modern nursing.   Short bio of Florence Nightingale Born in 1820, to a wealthy family of wealthy parents, Florence received her education at the home of her father. She was determined to help people and, in particular, she wished to become a nurse. Her parents were not supportive of her ambitions – at the …

Biography Of Florence Nightingale Read More »