Bank of India IFSC Codes MICR Codes in Barabanki City

Bank of India IFSC Codes MICR Codes in Barabanki City

Bank of India IFSC  / MICR Codes in Barabanki City

 

 

Bank of India IFSC Codes / MICR Codes in Barabanki City

IFSC MICR Codes in Citys Barabanki City

IFSC Code MICR Code Branch Contact City
BKID0007500 226013040 BARABANKI 5248222888 BARABANKI
BKID0007518 226013041 PANCHAYAT BHAVAN 5248222750 BARABANKI
BKID0007521 226013510 BARAULI MALIK 9695721851 BARABANKI
BKID0007522 271013151 BANSGAON 9818139218 BARABANKI
BKID0007523 226013522 LALPUR KARAUTA 9451243454 BARABANKI
BKID0007525 NA SUBEHA BAZAR 0 BARABANKI
BKID0007526 226013527 SIDDHAUR 9559690071 BARABANKI
BKID0007527 226013526 SATRIKH DEHAT 5248272010 BARABANKI
BKID0007528 226013525 MARKAMAU 9451819697 BARABANKI
BKID0007529 226013528 HANDORI 7753962222 BARABANKI
BKID0007534 226013529 JIYANPUR 7860896609 BARABANKI
BKID0007537 NA HASAUR 0 BARABANKI
BKID0007539 226013531 CHHEDA NAGAR 8726615712 BARABANKI

Bank of India IFSC Codes MICR Codes in Barabanki City

Bank of India IFSC MICR Codes in Barabanki City
Bank of India IFSC Codes MICR Codes in Barabanki City