Bank Of IndiaIFSC Codes

Bank of India IFSC Codes MICR Codes in India

Bank of India IFSC Codes MICR Codes in India

Bank of India IFSC Codes MICR Codes

Bank of India IFSC MICR Codes in India

IFSC MICR Codes in Citys BARAMATI, BARA AMDA (DIST SERAIKELA-KHARSAWAN), BARAUNI

IFSC Code MICR Code Branch Contact City
BKID0000619 413013101 BARAMATI 2112223339 BARAMATI
BKID0004527 833013601 BARA AMDA 6583252800 BARA AMDA (DIST SERAIKELA-KHARSAWAN)
BKID0004600 851013116 BARAUNI THERMAL POWER STATION 6243285453 , BARAUNI
BKID0004897 829013502 BANTARA 0 BANTARA (DIST. HAZARIBAGH)
BKID0005050 781013504 BARAMA 0 BARAMA
BKID0005420 758013502 BARABILA (DRAUPADI HILL) 6796295686 BARABILA (DIST.KEONJHAR)
BKID0005639 520013623 BAPULAPADU (HANUMAN JUNCTION) 8656245255 BAPULAPADU (HANUMAN JUNCTION) (AP)
BKID0005673 522013302 BAPATLA 8643220255 BAPATLA (DISTT GUNTUR )
BKID0006562 140013452 BANUR 1762251424 BANUR
BKID0006668 325013002 BARAN 0 BARAN
BKID0009565 465013501 BAPCHA BARODE 7362280367 BAPCHA BARODE (DIST. SHAJAPUR)
Bank of India IFSC Codes MICR Codes in India