ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే తెలుగు లిరిక్స్

ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే తెలుగు లిరిక్స్ ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే ఓ అల్లరి చూపుల రాజా ఏమనీ నా మీద ప్రేమే ఉందనీ నా పైన అలకే లేదనీ ఓ అల్లరి చూపుల రాజా పలకవా ఓ బంగరు రంగుల చిలకా ఏమనీ నా మీద ప్రేమే ఉందనీ నా పైన అలకే లేదనీ పంజరాన్ని దాటుకునీ బంధనాలు తెంచుకునీ నీ కోసం వచ్చా ఆశతో మేడలోని చిలకమ్మా మిద్దెలోని బుల్లెమ్మా నిరుపేదను వలచావెందుకే నీ చేరువలో నీ చేతులలో పులకించేటందుకే సన్నజాజి తీగుంది తీగ మీద పువ్వుంది పువ్వులోని నవ్వే నాదిలే కొంటె తుమ్మెదొచ్చింది జుంటి తేనె కోరింది అందించే భాగ్యం నాదిలే ఈ కొండల్లో …

Read more

Siri Siri Muvvallona Telugu Lyrics Ranga Ranga Vaibhavanga Telugu Movie

Siri Siri Muvvallona Telugu Lyrics Ranga Ranga Vaibhavanga Telugu Movie సిరి సిరి మువ్వల్లోన సాంగ్ లిరిక్స్ రంగ రంగ వైభవంగా మూవీ తెలుగు సిరి సిరి సిరి మువ్వల్లోనే నా గుండె చప్పుడులన్నీ నా గుప్పెడు గుండెల్లోనే వినిపించాయి నడి రాతిరి జాబిలిలోనే కొలువుండేయ్ వెన్నెలలన్నీ నా కళ్ళకు పట్ట పగలే కనిపించాయి గిరిటీలేయ్ తిరిగిందే మబ్బుల్లో గాలిపటం సరిగా నువ్వు చూశావా అది నా హృదయం ఆకాశం తాకింది సంద్రంలో కెరటం సరిగా గమనించావా అది నాలో పొంగే ప్రాణం సిరి సిరి సిరి మువ్వల్లోనే నా గుండె చప్పుడులన్నీ నా గుప్పెడు గుండెల్లోనే వినిపించాయి నడి రాతిరి జాబిలిలోనే కొలువుండేయ్ వెన్నెలలన్నీ నా కళ్ళకు పట్ట …

Read more