Jogulamba Gadwal District Alampur Mandal Village in Telangana State -

Jogulamba Gadwal District Alampur Mandal Village in Telangana State

Jogulamba Gadwal District Alampur Mandal Village in Telangana State

 

Jogulamba Gadwal District Alampur Mandal Village in Telangana State

1 Alampur
2 Bairampalle
3 Imampur
4 Kasipur
5 Bukkapur
6 Koneru
7 Singavaram
8 Gundimalla
9 Utkur
10 Bheemavaram
11 Linganavai
12 Kyatur
13 Ryalampadu
14 Sultanpur
15 Jillellapadu

Jogulamba Gadwal District Alampur Mandal Village in Telangana State

Leave a Comment