ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే తెలుగు లిరిక్స్ -

ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే తెలుగు లిరిక్స్

ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే తెలుగు లిరిక్స్

ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే
ఓ అల్లరి చూపుల రాజా ఏమనీ నా మీద ప్రేమే ఉందనీ
నా పైన అలకే లేదనీ
ఓ అల్లరి చూపుల రాజా పలకవా
ఓ బంగరు రంగుల చిలకా ఏమనీ
నా మీద ప్రేమే ఉందనీ
నా పైన అలకే లేదనీ

పంజరాన్ని దాటుకునీ
బంధనాలు తెంచుకునీ నీ కోసం వచ్చా ఆశతో
మేడలోని చిలకమ్మా మిద్దెలోని బుల్లెమ్మా
నిరుపేదను వలచావెందుకే
నీ చేరువలో నీ చేతులలో పులకించేటందుకే

సన్నజాజి తీగుంది తీగ మీద పువ్వుంది
పువ్వులోని నవ్వే నాదిలే
కొంటె తుమ్మెదొచ్చింది జుంటి తేనె కోరింది
అందించే భాగ్యం నాదిలే
ఈ కొండల్లో ఈ కోనల్లో మనకెదురే లేదులే

ఓ అల్లరి చూపుల రాజా పలకవా
ఓ బంగరు రంగుల చిలకా ఏమనీ
నా మీద ప్రేమే ఉందనీ నా పైన అలకే లేదనీ

ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే తెలుగు లిరిక్స్

 

oo bangaru rangula chilakaa palakave..
oo allari chupula rajaa yemanee..
na meda preme vundani..
na paina alake ledani….
oo allari chupula rajaa palakavaa
oo bangaru rangula chilakaa yemanee..
na mede preme vundani…
na paina alake ledani…

panjaranni datukuni bandhanalu tenchukuni
nekosam vachaa ashato
medaloni chilakammaa middeloni bullemmaa
nirupedanu valachaavendukee..
ne cheruvalo ne chetulalo
pulakinchetandukee

sannajaji teegundi teegameda puvvundi
puvvuloni navve nadile
konte tummedochindi junti tene korindi
andinche bhagyam nadile
ee kondallo ee konallo
manakedure ledule

Leave a Comment