Port Blair Tahsil Villages Codes South Andaman District Andaman and Nicobar Islands State

Port Blair Tahsil Villages Codes South Andaman District Andaman and Nicobar Islands State

Port Blair Tahsil Villages Codes South Andaman District Andaman and Nicobar Islands State

 

Villages in Port Blair Tahsil

Sl No Village Name Village Code
1 Bada Khari (FC) 645547
2 Bada Nallaha/Bada Balu (EFA) 645542
3 Bamboo Nallaha(EFA) incl. Kichad Nallaha(EFA) 645546
4 Beadnabad (RV) 645537
5 Bejoy Nagar (RV) 645518
6 Bharatpur (RV) 645523
7 Bimilitan (RV) & Kodiyaghat 645535
8 Brichgunj (RV) 645532
9 Brookshabad part (RV) 645531
10 Calicut (RV) 645536
11 Chidiyatapu (RV) 645539
12 Chidiyatapu (WLS) 645543
13 Cinque Island (WLS) 645549
14 Dollygunj (RV) 645529
15 Garacharma (CT) 645551
16 Govinda Nagar (RV) 645517
17 John Lawrance (FC) 645541
18 Krishna Nagar (RV) 645520
19 Lakshmanpur (RV) 645525
20 Minnie Bay part (RV) 645530
21 Munda Pahar (EFA) 645544
22 Neil Kendra (RV) 645524
23 North Sentinel Island (SA) 645548
24 Pahargaon part (RV) 645527
25 Port Blair (M Cl) 804041
26 Prothrapur (CT) 645550
27 R.M.Point (FC) 645545
28 Radha Nagar (RV) 645521
29 Ram Nagar (RV) 645526
30 Rangachang (RV) 645538
31 Rutland (RV) 645540
32 School Line part (RV) 645528
33 Shyam Nagar (RV) 645519
34 Sippighat (RV) 645534
35 Sitapur (RV) 645522
36 Teylorabad (RV) 645533

Leave a Comment