Utnur Mandal Sarpanch Upa-Sarpanch Mobile Numbers List Adilabad District in Telangana State

Utnur Mandal Sarpanch Upa-Sarpanch Mobile Numbers List 2014 Adilabad District in Telangana State

Village Name Sarpanch & Upa-Sarpanch Mobile no’s
Birsaipet Nalleni Ankavva Sarpanch 7382303691
Birsaipet Goli Jayalaxmi Upa-Sarpanch 9493532190
Chandur Atram.Pramila Bai Sarpanch 9441373695
Chandur Atram.Raghunath Upa-Sarpanch 9441373695
Danthanpalle Kodapa Jagannath rao Sarpanch 8500148598
Danthanpalle Rapelly Laxmi Upa-Sarpanch 8978738600
Ghanpur Kanaka Kasubai Sarpanch 8332041901
Ghanpur Pandra Jaivantharao Upa-Sarpanch 9490821054
Hasnapur J.Vimala bai Sarpanch 9440132922
Hasnapur Sk.Raouf Upa-Sarpanch 9951569162
Lakkaram M.THIRUPATHI Sarpanch 9494150299
Lakkaram S.LINGAGOUD Upa-Sarpanch 9440562902
Luxettipet S.Ashok Sarpanch 9492854386
Luxettipet A.Sonerao Upa-Sarpanch 9542843009
Nagapur Jadav Harichand Sarpanch 9491464199
Nagapur E.Ashok Upa-Sarpanch 9494311324
Narsapur (B) An and Rao Sarpanch 9490561950
Narsapur (B) Rehmatullah Upa-Sarpanch 9490561950
Pulimadugu JADHAV SARITHA Sarpanch 9494314303
Pulimadugu SABLE GANGASINGH Upa-Sarpanch 9492133811
Salewada (B) G.Laxmi Sarpanch 9490026489
Salewada (B) Madhukar Upa-Sarpanch 9440978750
Salewada (K) Smt.B.Anusuya Sarpanch 9441859002
Salewada (K) Gadma. Anupama Upa-Sarpanch 7702627405
Shampur j.bagiratha bai Sarpanch 9440516969
Shampur K.Keshav Upa-Sarpanch 7382971712
Umri Ch.Susheela Sarpanch 8008496395
Umri R.Premkumar Upa-Sarpanch 9491559787
Utnur Bontha Ashareddy Sarpanch 9441130826
Utnur Konderi Rajeshwar Upa-Sarpanch 9440953883
Yenda jadhav manikrao Sarpanch 9440223719
Yenda t.panchapulabai Upa-Sarpanch 9999999999
Change Of Mobile Numbers To Send my E-Mail Id ….plnarayana4u@gmail.com

Utnur Mandal Sarpanch Upa-Sarpanch Mobile Numbers List Adilabad District in Telangana State

Utnur Mandal Sarpanch Upa-Sarpanch Mobile Numbers List Adilabad District in Telangana State

Utnur Mandal Sarpanch Upa-Sarpanch Mobile Numbers List Adilabad District in Telangana State
Utnur Mandal Sarpanch Upa-Sarpanch Mobile Numbers List Adilabad District in Telangana State