Basheerabad Mandal Sarpanch Upa-Sarpanch Mobile Numbers List RangaReddy District in Telangana State

Basheerabad Mandal Sarpanch Upa-Sarpanch Mobile Numbers List RangaReddy District in Telangana State 2014

Village Name Sarpanch & Upa-Sarpanch Mobile no’s
Basheerabad Jayamma Sarpanch 9491160587
Basheerabad Abdul razak Upa-Sarpanch 9440575008
Damarched P.Sabitha Sarpanch 9866612703
Damarched Lingya Nayak Upa-Sarpanch 9959645716
Ekmai L Lavanya Sarpanch 9502918965
Ekmai M.Janardhan Reddy Upa-Sarpanch 9542382551
Gottiga Khurd Erkali Anjilamma Sarpanch 9948933175
Gottiga Khurd C Damodar Reddy Upa-Sarpanch 9701627150
Inderched Revya Nayak Sarpanch 9491239160
Inderched Srinivas Upa-Sarpanch 9959744031
Jeevangi P.Padmamma Sarpanch 9000186616
Jeevangi Y.Malreddy Upa-Sarpanch 9985447213
Khasimpur K gangamma Sarpanch 9912036883
Khasimpur T govindu Upa-Sarpanch 9951329460
Korviched V Durgamma Sarpanch 9959918237
Korviched T Mahipal Upa-Sarpanch 9676852325
Kyadgira Jagadevi Sarpanch 9491549234
Kyadgira Venkataiahgoud Upa-Sarpanch 9704191731
Mailwar J Chandrashekar Sarpanch 9177304741
Mailwar S Hanmanth Reddy Upa-Sarpanch 9502165474
Manthangoud T Neelamma Sarpanch 9949510928
Manthangoud Dhani bai Upa-Sarpanch 9949510928
Manthatti A Savitramma Sarpanch 7702211686
Manthatti G Srinivas Reddy Upa-Sarpanch 9985572781
Navalga P Veeresham Sarpanch 9963635930
Navalga Eshyanaik Upa-Sarpanch 9703762810
Neelapalle umadevi Sarpanch 9493393591
Neelapalle venkatappa Upa-Sarpanch 8142322174
Parwathpalle edgi manikyamma Sarpanch 8185820121
Parwathpalle P Laxmi Upa-Sarpanch 9160891947
Reddighanapur N Shirisha Sarpanch 9848371993
Reddighanapur S Anuradha Upa-Sarpanch 9912538304

Change Of Mobile Numbers To Send my E-Mail Id ….plnarayana4u@gmail.com