Burgampadu Mandal Sarpanch Upa-Sarpanch Mobile Numbers List Khammam District in Telangana State

 

Burgampadu Mandal Sarpanch Upa-Sarpanch Mobile Numbers List 2014 Khammam District in Telangana State
Village Name Sarpanch & Upa-Sarpanch Mobile no’s
Burgampahad Smt Putti Kumari Sarpanch 9966511903
Burgampahad Sri Chippa Sudhakar Upa-Sarpanch 9618329230
Irvendi A.Lakshmi Sarpanch 9951865053
Irvendi Srinivasa Rao Upa-Sarpanch 9849239765
Lakshmipuram P.Satyavathi Sarpanch 9949697467
Lakshmipuram M.Srinu Upa-Sarpanch 9000313862
Morampalle Borra Srinu Sarpanch 9985668685
Morampalle Chinnappa Reddy Upa-Sarpanch 9502225666
Musalamadugu KHURSHAM VENKATARAMANAMMA Sarpanch 8897791529
Musalamadugu THATI VAANI Upa-Sarpanch 8790216044
Nagineniprolu Smt Banoth Saroja Sarpanch 9866954734
Nagineniprolu Sri Immadi Ramu Upa-Sarpanch 8179551629
Pinapaka Pattinagar Bhukya Hirali Sarpanch 9652412603
Pinapaka Pattinagar Banoth Moulaji Upa-Sarpanch 9491891046
Saarapaka CHANDU NAYAK Sarpanch 9701408683
Tekulacheruvu P.Vinoda Sarpanch 7032277299
Tekulacheruvu T.Srinu Upa-Sarpanch 9440704120

Change Of Mobile Numbers To Send my E-Mail Id ….plnarayana4u@gmail.com